Opis aplikacije

Web aplikacija za poslovanje turističkih agencija

Destinacije, smeštaji i aranžmani sa web cenovnicima

Unos podataka o destinaciji

Destinacije sa detaljima

Osim osnovnih informacija o destinaciji moguće je zabeležiti i detaljniji opis, oznake ili nekoliko veza do reprezentativnih sajtova, mapa ili video klipova.

Na ovaj način kreira se baza kvalitetnih informacija koje mogu biti prikazane korisnicima usluga sa samo par klikova mišem.

Unos podataka o smeštaju

Smeštaji sa detaljima

Kao i za destinacije i za smeštaje je moguće definisati veze do reprezentativnih sajtova, mapa ili video klipova, čime će proces predstavljanja ponude potencijalnom putniku biti znatno ubrzan i olakšan.

Pregled aranžmana po partneru i destinaciji

Aranžmani sa web cenovnicima

Definisanjem aranžmana moguće je vršiti pregled aranžmana po organizatorima putovanja, sa listom smeštaja koji su u ponudi i vezama do web cenovnika na sajtovima organizatora.