Uslovi korišćenja

MagelanApp nalog, plaćanje, otkaz, izmene

Ovaj tekst sadrži opšte uslove za korišćenje MagelanApp web aplikacije. Pre registracije naloga, kao i tokom korišćenja, morate biti saglasni sa uslovima iz ovog teksta. Preporučujemo Vam da pročitate uslove do kraja kako bi ste bili upoznati sa našim načinom rada.

Kršenje nekog od ovih uslova rezultiraće upozorenjem, a ukoliko se kršenje uslova i dalje nastavi sledi deaktivacija i brisanje korisničkog naloga. Zadržavamo pravo da korigujemo uslove korišćenja, ali i obavezu da Vas o tome pravovremeno obavestimo.

MagelanApp nalog

 1. Da bi turistička agencija probala ili koristila MagelanApp web aplikaciju neophodno je da se registruje.
 2. Prilikom registracije obavezno je ostavljanje tačnih podataka o nazivu agencije, tipu licence, gradu, imenu osobe koja registruje i e-mail adresi, kao i saglasnost sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti.
 3. Svaki registrovani nalog ima 30 dana besplatnog probnog perioda, bez obaveze dalje saradnje i korišćenja aplikacije.
 4. Turistička agencija dobija praznu (blanko) aplikaciju sa nekoliko osnovnih usluga i najmanje jednim korisnikom aplikacije (onaj koji je prosledio podatke za registraciju).
 5. Svaka turistička agencija može kreirati više korisničkih naloga za svoje zaposlene, pri čemu svaki zaposleni koristi svoje korisničko ime i lozinku za pristup aplikaciji.
 6. Svaki korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i lozinke. NE PREPORUČUJEMO korišćenje datuma rođenja, ličnih imena ili nekih svakodnevnih reči i izraza kao lozinku.
 7. Svaki korisnik je odgovoran za podatke koje unosi u MagelanApp web aplikaciju - o destinacijama, smeštajima, putnicima, plaćanjima i sl. MagelanApp web aplikacija omogućava čuvanje i organizaciju podataka, ali o tačnosti podataka brinu sami korisnici.
 8. Jedan MagelanApp nalog može koristiti samo jedna turistička agencija.
 9. Zadržavamo pravo da NE kreiramo korisnički nalog ukoliko procenimo da bi to moglo ugroziti integritet MagelanApp web aplikacije, po bilo kom osnovu (industrijska špijunaža i sl.).

Plaćanje

 1. Turistička agencija je dužna da redovno plaća svoju pretplatu za korišćenje MagelanApp web aplikacije, na osnovu predračuna koji će biti dostavljan putem e-maila, poštom ili lično.
 2. Naša dužnost je da na vreme dostavimo predračune za sledeći mesec, najkasnije 5 dana pre isteka prethodne pretplate.
 3. Pretplata za korišćenje MagelanApp web aplikacije plaća se za mesec dana unapred tj. avansno.

Otkaz naloga

 1. Turistička agencija ima pravo da u bilo kom trenutku prekine saradnju i ne nastavi plaćanje pretplate za korišćenje aplikacije, čime se njen nalog automatski suspenduje i pristup aplikaciji neće biti moguć. Pretplata koja je aktuelna traje do isteka tekućeg meseca.
 2. U slučaju suspendovanja naloga naša obaveza je da čuvamo podatke 60 dana od dana isteka poslednje pretplate, nakon čega podatke brišemo iz sistema. U slučaju da agencija odluči da se vrati i nastavi pretplatu (u okviru suspenzije od 60 dana), neophodno je da reguliše sva svoja prethodna zaduženja i pretplatu za sledeći mesec. Nakon toga nalog se aktivira i svi podaci koji su prethodno unešeni nalaze se u aplikaciji.
 3. Zadržavamo pravo suspendovanja naloga ukoliko utvrdimo da je neki od korisnika prekršio pravila koja su ovde navedena, ili su primećene neke nepravilnosti ili zloupotrebe u radu korisnika.

Promena uslova korišćenja i cene

 1. Uslovi korišćenja, cene i paketi korišćenja su podložni promenama i dopunama tokom vremena, tako da zadržavamo pravo ovih promena uz obavezu da Vas o tome obavestimo putem sajta, bloga ili u okviru same aplikacije.

Prava vlasnika

 1. Sav sadržaj sajta www.magelanapp.rs, kao i MagelanApp web aplikacija su u potpunosti u našem vlasništvu.
 2. Izgled i funkcionalnost sajta i MagelanApp web aplikacije ne mogu se kopirati i koristiti u druge svrhe, osim njihove originalne namene i bez naše pisane dozvole.
 3. Naše pravo i moralna obaveza je i da sve podatke naših korisnika čuvamo kao strogo poslovnu tajnu.

Generalne napomene

 1. Želimo da budete svesni i činjenice da serveri na kojima se nalazi MagelanApp web aplikacija nisu u našem vlasništvu već su zakupljeni od trećeg lica. Treće lice garantuje dostupnost servera 99%, ali u slučaju da dođe do privremenog zastoja u radu na njihovim serverima, postoji mogućnost da se deo zastoja privremeno oslika na rad MagelanApp web aplikacije.
 2. Naša obaveza je svakodnevna izrada rezervnih kopija baze podataka svih naših klijenata, arhiviranje i čuvanje na sigurnom mestu.
 3. Kao idejni tvorci MagelanApp web aplikacije dužni smo da otklonimo sve sistemske greške u radu aplikacije u što kraćem roku. Pod sistemskom greškom se podrazumeva ona greška koja se može ponoviti na drugom računaru. Ukoliko se javi samo jednom i na jednom računaru to ne spada u sistemsku grešku, ali bi smo voleli da nas obavestite o tome kako bi smo utvrdili šta se zapravo dogodilo.
 4. Naša obaveza je i pružanje odgovarajuće tehničke podrške i pomoć u radu sa aplikacijom, pri čemu zadržavamo pravo da podršku naplatimo ukoliko je problem nastao nesavesnim korišćenjem aplikacije ili se obuka suviše često ponavlja kod istog korisnika (korisnik je nepažljiv tokom obuke, česta promena zaposlenih i sl.).
 5. Sva pitanja u vezi uslova korišćenja, politike privatnosti ili bilo čega drugog mogu se postaviti putem e-maila info@magelanapp.rs ili putem kontakt podataka na stranici Kontakt.