Politika privatnosti

Informacije, kolačići, smeštaj podataka, izmene

Sve podatke do kojih dođemo u toku rada - e-mail adrese osoba sa kojima komuniciramo, informacije o pristupu sajtu ili aplikaciji, kao i informacije koje korisnici svojevoljno ostave (ankete, forma za registraciju i sl.), koristimo isključivo za interne potrebe i za unapređenje naše usluge i sadržaja web sajta.

Ni jedan od ovih podataka neće biti iskorišćen u materijalne svrhe tj. neće biti prodat trećim licima koje takve informacije otkupljuju i dalje distribuiraju.

Prikupljanje informacija i njihovo korišćenje

 1. Prilikom registracije na MagelanApp web sajtu, prikupljaju se neke osnovne informacije: ime i prezime, naziv turističke agencije, tip turističke agencije, grad, e-mail adresa i telefon. Ove informacije se koriste za interne potrebe - za kreiranje naloga za korišćenje MagelanApp web aplikacije, identifikaciju korisnika, kontakt i istraživanja radi unapređenja naše usluge.
 2. Prilikom korišćenja MagelanApp web aplikacije, prikupljaju se neke informacije o radu korisnika, delovima aplikacije kojima pristupa i sl. Ove informacije se, takođe, koriste samo za interne potrebe u cilju otklanjanja eventualnih grešaka u radu ili unapređenja funkcionalnosti same aplikacije.

Kolačići (eng. cookies)

 1. Kolačići (eng. cookies) su mali tekstualni fajlovi koji se smeštaju na računar korisnika i najčešće se koriste za identifikaciju korisnika tokom korišćenja nekog sajta ili aplikacije. Ovi fajlovi najčešće sadrže nekoliko linija teksta gde smeštaju privremene informacije o korisniku (broj sesije i sl.) tako da web čitač "zna" koji korisnik koristi aplikaciju ili posećuje neki sajt.
 2. Za korišćenje MagelanApp web aplikacije neophodno je da web čitač podržava rad sa kolačićima, što je podrazumevano podešavanje većine web čitača.
 3. Kolačići koje koristi MagelanApp web aplikacija sadrže informaciju o trenutno aktivnoj sesiji korisnika, pri čemu se ta informacija briše nakon odjave iz aplikacije ili nakon određenog vremenskog perioda. Svaka prijava upisuje novu, automatski i nasumično generisanu informaciju o sesiji, čime je obezbeđen određeni nivo sigurnosti od zloupotrebe korisničkih naloga.

Smeštaj podataka

 1. Za rad MagelanApp web aplikacije koriste se usluge hostinga trećeg lica, koje obezbeđuju odgovarajući hardver i softver koji je neophodan za rad aplikacije.
 2. Sav kod aplikacije, struktura baze podataka i svi uslovi korišćenja aplikacije pripadaju nama, dok turističke agencije poseduju sva prava na podatke koje su uneli u aplikaciju (naša je infrastruktura a podaci su Vaši).
 3. Svi podaci turističkih agencija čuvaju se kao stroga poslovna tajna i nisu dostupni nikom osim agenciji. Ne postoji poseban korisnički nalog kojim bi smo mi mogli pristupiti verziji aplikacije koju turistička agencija poseduje!

Promene politike privatnosti

 1. Zadržavamo pravo da možemo ažurirati ovu politiku privatnosti, ali i obavezu da Vas o tome pravovremeno obavestimo putem bloga ili Vaše primarne e-mail adrese.
 2. Ukoliko se izvrši prenos vlasništva MagelanApp web aplikacije na novu firmu, njena obaveza je da preuzme i poštuje uslove korišćenja i politiku privatnosti MagelanApp web aplikacije.

Pitanja i dodatne informacije

 1. Sva pitanja u vezi uslova korišćenja, politike privatnosti ili bilo čega drugog mogu se postaviti putem e-maila info@magelanapp.rs ili putem kontakt podataka na stranici Kontakt.