MagelanApp je namenjen svima onima koji ručno popunjavaju svoje ugovore, najave, račune i priznanice, kao i onima čija trenutna organizacija ne zadovoljava u potpunosti potrebe poslovanja. Posebno je pogodan za subagente!