Opis aplikacije

Web aplikacija za poslovanje turističkih agencija

Brza i jednostavna izrada dokumenata

Nova rezervacija aranžmana

Automatizmi pri izradi rezervacije

Brojni automatizmi u MagelanAppu omogućavaju brzu izradu novih dokumenata, pre svega rezervacija i računa.

Sve destinacije, smeštaji i putnici koji su nekada bili evidentirani kroz rezervaciju, veoma se brzo i jednostavno mogu pronaći i ponovo dodati.

Obračun troškova sa automatskim izračunavanjem iznosa

Brz, jednostavan i detaljan obračun aranžmana

Izrada obračuna aranžmana se ne mora više raditi ručno i uz korišćenje kalkulatora - dovoljno je izabrati uslugu, uneti broj putnika, cenu i eventualni popust, a MagelanApp će uraditi sve ostalo.

Detalji rezervacije - izgled Ugovora o putovanju

Štampa Ugovora i Najave

Detalji rezervacije prikazaće Vam kako će izgledati Vaš Ugovor ili Najava, kada se odštampaju na štampaču.

Podaci koji se koriste za štampu Ugovora koriste se i za štampu Najave, pri čemu Najava sadrži manje podataka o putnicima i ne sadrži obračun aranžmana.

Dodavanje novog računa

Ručno ili automatsko generisanje računa

Račun (fakturu) moguće je izraditi na 2 načina: "ručnim" popunjavanjem polja ili automatskim generisanjem računa na osnovu izvršene virmanske uplate.

Automatski generisani računi sadrže i autogenerisan opis usluge, tako da su nakon kreiranja odmah spremni za štampu.

Izgled računa koji je spreman za štampu

Štampa računa

Svi MagelanApp dokumenti poseduju brendirano zaglavlje sa logotipom turističke agencije i mogućnost definisanja podrazumevanog teksta za svaki dokument.

U slučaju računa, deo sa imenom i adresom klijenta poklapa se sa levim prozorom na koverti, tako da to može biti prilično interesantan marketinški trik prilikom slanja računa poštom.