Opis aplikacije

Web aplikacija za poslovanje turističkih agencija

Baza putnika koji su koristili usluge agencije

Lista svih putnika koji su nekada koristili usluge agencije

Jednom putnik - uvek putnik

Svi putnici čiji se podaci jednom unesu u aplikaciju mogu se ponovo koristiti kada god to situacija bude zahtevala: izrada ugovora, priznanica i sl.

Ovo je posebno pogodno kod putnika koji ponovo koriste usluge agencije, kao i za brojne marketinške i promotivne aktivnosti (slanje ponuda mailom, raznih obaveštenja SMS-om i sl.).

Interne beleške o kontaktu Milan Stošić

Interne beleške

Svakom kontaktu ili partneru, moguće je dodati internu belešku koju vide svi korisnici aplikacije, tako da za usmenim prenošenjem informacija (ili putem papirića) više neće biti potrebe.