Opis aplikacije

Web aplikacija za poslovanje turističkih agencija

Evidencija plaćanja i izrada priznanica

Pregled uplata putnika za određenu rezervaciju

Evidencija uplata putnika

Svaka uplata putnika evidentira se na odgovarajući način i vezuje se za odgovarajuću rezervaciju (ugovor), čime je omogućeno praćenje dugovanja putnika po rezervaciji.

Pregled isplata organizatoru putovanja za određenu rezervaciju

Evidencija isplata organizatoru putovanja

Evidentiranjem zaduženja organizatora putovanja za određeni aranžman, kao i evidencijom svih isplata, moguć je brz i jednostavan pregled ostatka duga agencije za konkretni aranžman.

Unos nove priznanice

Izrada priznanica

MagelanApp nudi i mogućnost izrade i štampe priznanica za uplate putnika u gotovini.

Brojni automatizmi i ovde znatno ubrzavaju rad prilikom obračuna iznosa plaćanja.

Priznanica spremna za štampu

Štampa priznanice

Priznanice se štampaju u formatu A5 i kao i dokumenti imaju brendirano zaglavlje, čime će Vaša priznanica biti posebno prepoznatljiva.