Podešavanje web čitača za štampu

Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer

Pre štampe dokumenata i priznanica preporučujemo podešavanje par opcija web čitača kako bi štampa dokumenata bila što bolja.

Mozilla Firefox

 1. u glavnom meniju izaberite File → Page Setup
 2. na kartici Format & Options izaberite (štiklirajte):
  • Orientation: Portrait;
  • Shrink to fit Page Width;
  • Print Background (color & images);
 3. na kartici Margins & Header/Footer podesite:
  • Margins: podesite sve margine na 0.5 inches - Top, Left, Bottom i Right (ukoliko su jedinice u Vašem web čitaču u milimetrima onda ih podesite na 12.7);
  • Headers & Footers: iz padajućih menija za sve ponuđene opcije izaberite -blank-.

Internet Explorer

 1. u meniju koji se nalazi na desnoj strani, kliknite na strelicu desno od slike štampača i izaberite Page Setup;
 2. sekciju Paper Options popunite ovako:
  • Paper Size: A4;
  • Portrait:
  • Print Background Color & Images;
  • Enable Shrink-to-Fit;
 3. u sekciji Margins (inches) upišite 0.5 za svaku od margina - Left, Right, Top i Bottom (ukoliko su jedinice u Vašem web čitaču u milimetrima onda ih podesite na 15);
 4. u sekciji Headers & Footers iz padajućih menija za sve ponuđene opcije izaberite -Empty-.

Google Chrome

Google Chrome ne poseduje podešavanja za štampu tako da nije moguće isključiti tekst koji on dodaje u zaglavlje i podnožje štampane stranice.

Kontaktirajte nas

Telefon: 063/7-113-513
Skype: magelanapp
E-mail: info@magelanapp.rs
Društvene mreže: Facebook, Twitter
Radno vreme: 9-17h